Hotline
0972.950.650
0349.582.156

Tin tức


BooYoung Vina CT4 & CT7 (Chủ đầu tư BooYoung Vina)

Lắp đặt mới sản phẩm khóa điện tử SHS-505FMK/EN cho toàn bộ 364 căn hộ của tòa CT4 (trong tháng 3) và 392 căn hộ của tòa CT7 (bắt đầu từ 27/10/2017)