Hotline
0972.950.650
0969.768.754

Daewoo Star Lake – Khu đô thị Tây Hồ Tây (Chủ đầu tư Daewoo E&C)


Lắp đặt mới sản phẩm SHS-H705FMK/EN cho toàn bộ 249 biệt thự của dự án. Kế hoạch đã hoàn thiện và bàn giao vào tháng 10/2017