Hotline
0972.950.650
0969.768.754

QA Automation Solution

Chúng tôi cung cấp dịch vụ quản lý và đảm bảo chất lượng tiêu chuẩn quốc tế, tự hào sở hữu chứng nhận đảm bảo chất lượng toàn cầu đầu tiên của Hàn Quốc (TMMi Level2).

QA Automation Solution


Chúng tôi có công nghệ tốt nhất trong tất cả các khía cạnh kiểm thử (lập kế hoạch kiểm tra, thiết kế, kiểm tra, phân tích và báo cáo) trên cơ sở kinh nghiệm phong phú, xác minh yếu tố chất lượng tuân thủ các tiêu chuẩn quốc tế và xác minh tự động bằng các công cụ kiểm tra tự động. Do đó, chúng tôi không chỉ giúp khách hàng giảm chi phí mà còn cung cấp dịch vụ tư vấn và thuê ngoài tùy chỉnh như một giải pháp một cửa.

Kiểm thử chất lượng (Quality Testing)
Kiểm thử chất lượng hỗ trợ tất cả các loại dịch vụ kiểm thử ở từng giai đoạn phát triển sản phẩm phần mềm và cung cấp dịch vụ kiểm thử đáp ứng yêu cầu của khách hàng.

Kiểm thử Chức năng (Functional Testing)
Các sản phẩm phần mềm bị lỗi dẫn đến mất doanh số, lãng phí tài nguyên, mất chi phí cơ hội và phát hành bị trì hoãn. Kiểm thử chức năng là một kỹ thuật kiểm tra được sử dụng để kiểm tra hệ thống để đảm bảo rằng tất cả các kịch bản chức năng (bao gồm các đường dẫn lỗi và các trường hợp cần thận trọng) đáp ứng các yêu cầu của dự án. Dịch vụ kiểm tra chức năng TestForte kết hợp bí quyết công nghiệp và chuyên môn tư vấn để đảm bảo rằng các yêu cầu chức năng được đáp ứng, bất kể các biểu mẫu được ghi lại, câu chuyện của người dùng hoặc các yêu cầu không xác định. Do đó, đảm bảo chất lượng và độ tin cậy trong các dự án phần mềm khác nhau.
– Kiểm tra cấp độ mô-đun / thành phần
– Thử nghiệm hệ thống
– Thử nghiệm hội nhập
– Kiểm thử tích hợp hệ thống

Kiểm thử hiệu suất hoạt động (Performance Testing)
Phát triển các sản phẩm có hiệu suất và khả năng mở rộng cao nhất trong môi trường cạnh tranh ngày nay và duy trì chúng ở mức ổn định và nhất quán là điều cần thiết để phát triển phần mềm thành công. Vì lý do này, cần phải dự đoán hiệu quả hoạt động của hệ thống và hiệu suất trong cuộc sống thực. Chúng tôi có các chuyên gia kiểm tra hiệu suất TestForte chuyên dụng. Với kinh nghiệm phong phú của mình, họ sử dụng các công cụ liên quan đến dịch vụ kiểm tra hiệu suất để kiểm tra các thuộc tính chất lượng sản phẩm về tốc độ (thời gian đáp ứng), khả năng mở rộng, độ tin cậy và khả năng tương tác. – Kiểm tra tải (Load Testing): Đánh giá hành vi phần mềm ở mức tải dự kiến ​​cụ thể – Kiểm tra căng thẳng (Stress Testing): Xác định dung lượng phần mềm tối đa – Kiểm tra khối lượng (Volume Testing): Đánh giá năng suất phần mềm khi dữ liệu được lưu trữ và xử lý tăng – Kiểm tra khả năng mở rộng (Scalability Testing): Đo chức năng phần mềm với khả năng xử lý và thay đổi kiến ​​trúc được cải thiện – Kiểm tra độ ổn định (Stability Testing): Xác định tác động của thay đổi cấu hình đến hiệu suất và hoạt động của hệ thống – Kiểm tra cấu hình (Configuration Testing): Xác minh hoạt động phần mềm với nhiều cấu hình phần mềm và phần cứng

Kiểm thử bảo mật
Ngày nay, rò rỉ thông tin xảy ra thường xuyên, vì vậy kiểm tra bảo mật đã trở thành một phần thiết yếu trong chiến lược phát triển sản phẩm phần mềm. Để giúp khách hàng bảo vệ và chủ động ngăn chặn các sản phẩm và hệ thống của họ khỏi các mối đe dọa bảo mật, TestForte sử dụng các tiêu chuẩn và phương pháp thử nghiệm mới nhất của ngành và cung cấp các đánh giá lỗ hổng của môi trường Web và dịch vụ kiểm tra hack mô phỏng của hệ điều hành.
– Đánh giá bảo mật
– Quét tính dễ tổn thương (Vulnerability Scanning)
– Thử nghiệm hack mô phỏng tuân thủ Tiêu chuẩn thực hiện kiểm tra thâm nhập (PTES)
– Kiểm toán bảo mật xác thực nâng cao
– Phân tích mã tĩnh

Kiểm thử tính khả dụng (Usability Testing)
Tính khả dụng là một yếu tố rất quan trọng trong việc xác định xem mỗi sản phẩm có thể thành công hay thất bại trên thị trường. TestForte tạo các kịch bản từ quan điểm của người dùng và thực hiện kiểm tra khả năng sử dụng trên người dùng thực. – Thiết lập chiến lược thử nghiệm để đánh giá khả năng sử dụng chung – Chẩn đoán các chỉ số khả năng sử dụng dựa trên QC (Đặc tính chất lượng – độ tin cậy, khả năng sử dụng, hiệu quả, khả năng bảo trì và tính di động) – Thực hiện phân tích các vấn đề về khả năng sử dụng và quản lý cấu hình của các lỗi được xác định – Cung cấp báo cáo về các kết quả kiểm tra môi trường người dùng khác nhau – Cung cấp dịch vụ khảo sát và thống kê người dùng

Kiểm thử so sánh (Compatibility Testing)
Ngày nay, người tiêu dùng sử dụng các sản phẩm phần mềm trên nhiều loại điện thoại thông minh và máy tính bảng chạy các hệ điều hành và trình duyệt khác nhau. Với mục đích phát triển các sản phẩm phù hợp, đáng tin cậy và chất lượng cao bất kể thiết bị hay nền tảng, TestForte hỗ trợ nhiều hệ thống khác nhau để phù hợp với tất cả các kết hợp HĐH và trình duyệt với nhiều thiết bị di động và máy tính bảng chạy iOS, Android và Windows. – Kiểm tra trình duyệt chéo – Kiểm tra đa nền tảng

Kiểm thử địa phương (Localization Testing)
Khi thế giới thay đổi thành một ngôi làng toàn cầu, một sản phẩm phần mềm đang được sử dụng xuyên qua các biên giới quốc gia trong thị trường CNTT ngày nay. Chìa khóa cho các sản phẩm phần mềm được quốc tế hóa này là duy trì các khả năng phổ quát của sản phẩm và dễ dàng thích ứng với ngôn ngữ địa phương, văn hóa địa phương, tiêu chuẩn địa phương và các biến khác. TestForte cung cấp dịch vụ thử nghiệm bản địa hóa để thử nghiệm sản phẩm và dịch vụ trong môi trường mạng cục bộ. Do đó, nó giúp khách hàng giảm chi phí kiểm tra, phân tích các vấn đề hiện trường được xác định và cung cấp các báo cáo về mức độ khiếm khuyết khả năng sử dụng của người dùng địa phương.
– Thực hiện các thử nghiệm dựa trên môi trường mạng quốc gia nơi sản phẩm được phát hành
– Thực hiện các khả năng sử dụng và kiểm tra chức năng bằng cách sử dụng thử nghiệm chuyên nghiệp địa phương
– Phân tích các vấn đề trường được phát hiện và cung cấp các báo cáo về mức độ khiếm khuyết khả năng sử dụng của người dùng cục bộ

Tự động hóa Kiểm thử (Test Automation)
Ra mắt nhanh chóng các sản phẩm chất lượng cao trong thị trường phần mềm ngày nay là một yếu tố quan trọng trong cạnh tranh. Trong mỗi giai đoạn phát triển sản phẩm phần mềm, phải mất rất nhiều thời gian để chạy thử nghiệm và thời gian thử nghiệm có liên quan mật thiết đến chất lượng của từng sản phẩm. Để rút ngắn thời gian thử nghiệm, tự động hóa có thể tăng tốc độ phát hành sản phẩm phần mềm và giảm chi phí lặp lại thử nghiệm. TestForte có thể giảm thiểu gánh nặng về yêu cầu thời gian và nhân lực và giảm thời gian tiếp thị bằng cách xây dựng môi trường thử nghiệm tự động và cung cấp các công cụ.
– Cung cấp các công cụ tự động hóa thử nghiệm (giải pháp ONYCOM), đào tạo tự động hóa
– Cung cấp tư vấn về nội bộ công cụ tự động hóa thử nghiệm và hỗ trợ kỹ thuật cho các công cụ
– Gia công thử nghiệm tự động hóa dựa trên công cụ
– Xây dựng môi trường tự động hóa thử nghiệm