Hotline
0972.950.650
0969.768.754

Dữ liệu lớn (Big data)

Our Web-GUI-based data mining and machine learning analysis solution can easily handle big data.

Dữ liệu lớn (Big data)


Tùy chỉnh Dữ liệu lớn Doanh nghiệp? (Customized Big Data Business)

Chúng tôi đã phát triển các công nghệ và dịch vụ dữ liệu lớn của riêng mình và cung cấp các dịch vụ tương ứng với thương hiệu riêng của chúng tôi, ankus, một Giải pháp tổng thể dữ liệu lớn dựa trên Hadoop.

Từ năm 2012, các chuyên gia dữ liệu lớn của chúng tôi đã phát triển các công nghệ dữ liệu lớn của riêng mình và đã cho ra mắt nhiều sản phẩm khác nhau. Ngoài ra, chúng tôi đã tiếp tục cung cấp các dịch vụ phân tích tùy chỉnh và giữ các ví dụ tương ứng. Kinh nghiệm phân tích dữ liệu lớn được tích lũy trong các lĩnh vực khác nhau sẽ trở thành một nguồn phát triển công nghệ phân tích dữ liệu lớn cần thiết trong lĩnh vực thực tế và đây sẽ là động lực để bắt kịp với mong đợi ngày càng tăng của khách hàng.

Xem thêm