Hotline
0972.950.650
0969.768.754

Giám sát hiệu suất di động (IMQA)

ONYCOM phát triển những giải pháp sáng tạo dựa trên thế mạnh khác biệt hoá để tối ưu hoá thành quả và hiệu suất của khách hàng.

Giám sát hiệu suất di động (IMQA)


Giám sát hiệu suất di dộng (IMQA MPM) là một giải pháp Giám sát hiệu suất di động (MPM) dựa trên bộ lọc có thể phân tích hiệu suất của tất cả các lớp.

IMQA giám sát kỹ lưỡng tất cả các lớp của một ứng dụng di động.
+ Kiểm tra sự tương thích với các ứng dụng khác
+ Đo lường sử dụng tài nguyên nội bộ
+ Phân tích mối quan hệ với các yếu tố môi trường
+ Tìm nguyên nhân thất bại ở cấp mã nguồn

Xem thêm