Hotline
0972.950.650
0969.768.754

Hướng dẫn sử dụng khóa cửa điện tử Kaadas M9


Hướng dẫn sử dụng khóa cửa điện tử Kaadas M9

Khóa cửa điện tử Kaadas M9 là sản phẩm thuộc dòng khóa cửa phụ, khóa cửa thông phòng. Model được sử dụng công nghệ mới nhất trên thị trường khóa cửa điện tử. Thiết kế tinh tế, đẹp mắt bởi giám đốc BMV của Đức. Chất lượng vượt trội, an toàn và bảo mật. Khóa thích hợp để lắp đặt tại các văn phòng, phòng khách, phòng ngủ, trường học, nhà ở, khu du lịch, khách sạn,…

Các bước cài đặt và sử dụng khóa cửa điện tử Kaadas M9

A. Cài đặt

I. Cài đặt tính năng

1. Cài đặt mã số chủ

Mã số chủ mặc định – 123456

Nhấn * để quay lại, nhấn # để tiến lên bước tiếp theo.

Cài đặt chủ : Nhấn * hai lần -> Nhập mã số chủ ( Mã số chủ mặc định 123456 ) -> nhấn #.

2. Thay đổi mật mã chủ

Sau khi thực hiện “ Cài đặt chủ ” nhấn 2 -> Nhấn 6 -> Nhập mã số chủ cần cài đặt ( Mã số chủ là dãy số gồm 6-12 số ) -> # ->  Nhập mã số chủ cần cài đặt một lần nữa -> Nhấn #.  ( Âm thanh xác nhận cài đặt thành công ADD Secceed ).

3. Cài đặt mã số

Sau khi thực hiện “ Cài đặt chủ ” nhấn 1 -> nhấn tiếp 1-> Nhập ID cho mã số cần cài đặt ( Chọn một trong các cặp số từ 01 đến 06 ) -> nhấn # -> Nhập mã số cần cài đặt rồi nhấn # -> Nhập lại mã số cần cài đặt một lẩn nữa rồi nhấn #. ( Âm thanh xác nhận cài đặt thành công ADD Secceed ).

4. Cài đặt vân tay

Sau khi thực hiện “ Cài đặt chủ ” nhấn 1 -> nhấn 2 -> Nhập ID cho vân tay cần cài đặt ( Chọn một trong các cặp số từ 00-66 ) -> Nhấn # -> Nhập vân tay cần cài đặt vào vị trí đặt vân tay ( Xác nhận 4 lần ) . ( Âm thanh xác nhận cài đặt thành công ADD Secceed ).

5. Cài đặt thẻ từ

Sau khi thực hiện “ Cài đặt chủ ” nhấn 1 -> nhấn 3 -> Nhập ID cho thẻ từ cần cài đặt ( Chọn một trong các cặp số từ 00-66 ) -> Nhấn # -> Đặt thẻ từ vào vị trí xác nhận thẻ trên bàn phím cảm ứng ( Âm thanh xác nhận cài đặt thành công ADD Secceed ).

II. Xóa tính năng

1. Xóa mã số

Sau khi thực hiện “ Cài đặt chủ ” nhấn 1 -> nhấn 4 -> Nhấn 1 để xóa từng mã số hoặc nhấn 2 để xóa toàn bộ mã số đã cài đặt.

2. Xóa vân tay

Sau khi thực hiện “ Cài đặt chủ ” nhấn 1 -> Nhấn 5 -> Nhấn 1 để xóa từng vân tay một hoặc nhấn 2 để xóa toàn bộ vân tay đã cài đặt.

3. Xóa thẻ từ

Sau khi thực hiện “ Cài đặt chủ ” nhấn 1 -> Nhấn 6 -> Nhấn 1 để xóa từng thẻ từ một hoặc nhấn 2 để xóa toàn bộ thẻ từ đã cài đặt.