Hotline
0972.950.650
0349.582.156

Tin tức


Khắc phục lỗi không hiện cài đặt Smartlock trên Samsung

Bước 1: Vào cài đặt >> Màn hình khoá và bảo mật.

Bước 2: Cài đặt bảo mật khác.

Bước 3: Tác nhân tin cậy.

*Lưu ý: Bạn phải cài đặt mật khẩu cho điện thoại thì thiết bị mới hiển thị mục cài đặt này.

Bước 4: Bật Smartlock.

Như vậy Smartlock sẽ hiển thị lại tại mục Màn hình khoá và bảo mật.